ก็แค่...เปิด

มีสาระบ้าง...
ไม่มีสาระบ้าง...
ปะปนกันไป...
แต่ถึงอย่างไร...
เราก็ได้รู้....


เพียงแค่คุณ...ลอง...เปิด!